czwartek, 21 grudnia 2017

Porozumienie pomiędzy MASR i BBiZK w Warszawie

W dniu dzisiejszym Mazowiecka Amatorska Sieć Ratunkowa rozpoczęła OFICJALNĄ współpracę z Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy.
Podpisane porozumienie otwiera drogę do wspólnych działań oraz uczenia się współpracy ze stroną rządową. W toku dalszych spotkań roboczych zostaną określone szczegółowe ramy współpracy i działania w sytuacjach "K".
Więcej informacji oraz treść zawartego Porozumienia na stronie MASR