środa, 14 lutego 2018

Składki członkowskie 2018

Zarząd OT-37 przypomina o obowiązku opłacenia składek członkowskich za rok 2018 (lub za I półrocze). Szczegółowe informacje są zamieszczone w zakładce "Informacje składkowe". Regulaminowy termin zapłaty składek minął 15 stycznia. 
Składki prosimy wpłacać na konto bankowe naszego OT.