poniedziałek, 11 listopada 2019

Walne Zebranie członków OT-37


Na podstawie § 35 pkt. 4b i 5 Statutu PZK oraz zgodnie z Uchwałą nr 15/2019 z dnia 10 października 2019 r.  Zarząd Praskiego Oddziału Terenowego PZK zwołuje Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Praskiego Oddziału Terenowego PZK, które odbędzie się w sobotę 16 listopada 2019 r. o godz. 10.30 (I termin), o godz. 11.00 (II termin) w Dzielnicowym Centrum Promocji Kultury Praga Południe, przy ul. Podskarbińskiej 2 w Warszawie.

Podsumujemy na nim ostatnie 2 lata pracy Zarządu i działania Oddziału, przeprowadzimy wybory uzupełniające do Zarządu i OKR oraz wybierzemy Delegata na XXVI Krajowy Zjazd Delegatów, który odbędzie się w czerwcu 2020 roku.