1%

Aby przekazać 1% należnego podatku dla Praskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców (OT-37) wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę rocznego zeznania podatkowego  PIT 28, 36, 36L, 37, 38 i 39  numer KRS: 0000088401 (cel szczegółowy - OT37)

Dziękujemy za przekazanie jakiejkolwiek kwoty. Dzięki wpłatom z 1% podatku nasza organizacja będzie mogła prowadzić działania przewidziane w Statucie.