1%

Aby przekazać 1% należnego podatku dla Praskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców (OT-37) wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę rocznego zeznania podatkowego  PIT 28, 36, 36L, 37, 38 i 39  numer KRS: 0000088401

formularzach najczęściej stosowanych do rozliczeń za rok 2016 należy zrobić to wg poniższego zestawienia:

1. PIT 28

w poz. 125 numer KRS
w poz. 126 kwota
w poz. 127 cel szczegółowy 1% (proszę wpisać w tym miejscu OT37 PZK)
w poz. 128 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy
w poz. 129 dodatkowe informacje

2. PIT 36
w poz. 301 numer KRS
w poz. 302 kwota
w poz. 303 cel szczegółowy 1%
(proszę wpisać w tym miejscu OT37 PZK)
w poz. 304 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy
w poz. 305 dodatkowe informacje

3. PIT 36L
w poz. 104 numer KRS
w poz. 105 kwota
w poz. 106 cel szczegółowy 1%
(proszę wpisać w tym miejscu OT37 PZK)
w poz. 107 zgoda na przekazanie danych osobowych darczyńcy
w poz. 108 dodatkowe informacje

4. PIT 37
w poz. 122 numer KRS
w poz. 123 kwota
w poz. 124 
cel szczegółowy 1% (proszę wpisać w tym miejscu OT37 PZK)
w poz. 125 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy
w poz. 126 dodatkowe informacje

5. PIT 38
w poz. 57 numer KRS
w poz. 58 kwota
w poz. 59
cel szczegółowy 1% (proszę wpisać w tym miejscu OT37 PZK)
w poz. 60 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy
w poz. 61 dodatkowe informacje

6. PIT 39
w poz. 50 numer KRS
w poz. 51 kwota
w poz. 52 
cel szczegółowy 1% (proszę wpisać w tym miejscu OT37 PZK)
w poz. 53 zgoda na przekazane danych osobowych darczyńcy
w poz. 54 dodatkowe informacje

Dziękujemy za przekazanie jakiejkolwiek kwoty. Dzięki wpłatom z 1% podatku nasza organizacja będzie mogła prowadzić działania przewidziane w Statucie.