Zarząd OT-37

 • Zarząd Praskiego Oddziału Terenowego PZK
  • Monika Olszewska SQ5KWH - Prezes Zarządu 
  • Karolina Piszczatowska SQ5LTZ - Skarbnik
  • Piotr Wiśniewski SQ5PTZ - Sekretarz
  • Adrian Matusik SQ5AM - Członek Zarządu
  • Tomasz A. Zajdel SQ5T - Członek Zarządu 
 • Oddziałowa Komisja Rewizyjna 
  • Edward Sankiewicz SP5L - Przewodniczący OKR
  • Benon Łempicki SQ5LNB - Członek OKR 
  • Hubert Anysz SP5RE - Członek OKR
  • Piotr Mielnicki SP5XOV - Członek OKR
 • Delegat OT-37 PZK
  • Piotr Wiśniewski SQ5PTZ
 • Członek Zarządu Głównego PZK
  • Monika Olszewska SQ5KWH
 • QSL Manager OT-37 PZK
  • Krzysztof Górka SP5GDX