Informacje składkowe

Składki 2020


Składki za rok 2020 nie uległy zmianie i wynoszą:

Składki członkowskie PZK
Składka członka zwyczajnego                                                                                
120,00 zł
Składka ulgowa członka zwyczajnego od 71 roku życia                                       
90,00 zł
Składka ulgowa członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat     
30,00 zł
Składka członka nadzwyczajnego SWL                                                                   
30,00 zł
Składka członka wspomagającego                                                                           
20,00 zł
Wpisowe
0,00 zł

Składki oddziałowe OT-37
Składka podstawowa
minimum  60,00 zł
Składka ulgowa do 19 roku życia                                
minimum  12,00 zł
Składka ulgowa od 71 roku życia                                
minimum  30,00 zł
Składka rodzinna (dla drugiego i kolejnego członka rodziny) 
minimum  30,00 zł

Zachęcamy do wpłacania składek na konto bankowe OT-37 prowadzone w mBank 
49 1140 1010 0000 3533 4800 1023 .
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko,  znak oraz okres i rodzaj składki. Brak tych danych uniemożliwia prawidłowe zaksięgowanie wpłat. Składki wpłacone bez wymienionych informacji będą zwracane na konto wpłacającego.

Składki można opłacać jednorazowo lub w dwóch równych ratach w terminie:
- do 15 stycznia składka roczna lub za I półrocze
- do 15 lipca składka za II półrocze