Informacje składkowe

Składki 2019


Składki za rok 2019 nie uległy zmianie i wynoszą:

Składki członkowskie PZK
Składka członka zwyczajnego                                                                                
120,00 zł
Składka ulgowa członka zwyczajnego od 71 roku życia                                       
90,00 zł
Składka ulgowa członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat     
30,00 zł
Składka członka nadzwyczajnego SWL                                                                   
30,00 zł
Składka członka wspomagającego                                                                           
20,00 zł
Wpisowe
0,00 zł

Składki oddziałowe OT-37
Składka podstawowa
minimum  60,00 zł
Składka ulgowa do 19 roku życia                                
minimum  12,00 zł
Składka ulgowa od 71 roku życia                                
minimum  30,00 zł
Składka rodzinna (dla drugiego i kolejnego członka rodziny) 
minimum  30,00 zł

Zachęcamy do wpłacania składek na konto bankowe OT-37 prowadzone w mBank 
49 1140 1010 0000 3533 4800 1023 .
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko,  znak oraz okres i rodzaj składki. Brak tych danych uniemożliwia prawidłowe zaksięgowanie wpłat. Składki wpłacone bez wymienionych informacji będą zwracane na konto wpłacającego.

Składki można opłacać jednorazowo lub w dwóch równych ratach w terminie:
- do 15 stycznia składka roczna lub za I półrocze
- do 15 lipca składka za II półrocze


Składki 2018


Zmiana wysokości składek członkowskich PZK i OT-37


Od 2018 roku wzrastają składki członkowskie. Podstawą zmian jest Uchwała ZG PZK nr 589/01/17 z dnia 13 maja 2017 roku oraz Uchwała nr 1 Walnego Zebrania Członków OT-37 z dnia 22 kwietnia 2017 roku.

Wysokość składek za rok 2018


Składki członkowskie PZK
Składka członka zwyczajnego                                                                                
120,00 zł
Składka ulgowa członka zwyczajnego od 71 roku życia                                       
90,00 zł
Składka ulgowa członka zwyczajnego do 20 lat lub uczącego się do 26 lat     
30,00 zł
Składka członka nadzwyczajnego SWL                                                                   
30,00 zł
Składka członka wspomagającego                                                                           
20,00 zł
Wpisowe
0,00 zł

Składki oddziałowe OT-37
Składka podstawowa
minimum  60,00 zł
Składka ulgowa do 19 roku życia                                
minimum  12,00 zł
Składka ulgowa od 71 roku życia                                
minimum  30,00 zł
Składka rodzinna (dla drugiego i kolejnego członka rodziny) 
minimum  30,00 zł

Terminy opłacania składek zgodnie z Regulaminem:


Składki można opłacać jednorazowo lub w dwóch ratach.
Do 15 stycznia – składka roczna lub za I półrocze
Do 15 lipca – składka za II półrocze
Zachęcamy do wpłacania składek na konto bankowe OT-37
------------------------------------------------------------------------------
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko,  znak oraz okres i rodzaj składki. 
Brak tych danych uniemożliwia prawidłowe zaksięgowanie wpłat. Składki wpłacone bez wymienionych informacji będą zwracane na konto wpłacającego.
Gotówką można opłacić składki w siedzibie OT w pierwsze dwie środy stycznia 2018 roku (3.01. i 10.01.) w godz. 18-20.

UWAGA!  Od 10 lipca 2018 zmiana rachunku bankowego! 
mBank 49 1140 1010 0000 3533 4800 1023Składki 2017

Informujemy, że składki członkowskie PZK na 2017 rok nie ulegają zmianie w stosunku do lat ubiegłych i zgodnie z uchwałą ZG PZK nr 499/01/2011 z dnia 3 września 2011 wynoszą:

Wysokość składek ZG PZK:
 Składka wpisowa 10,00 zł 
 Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 20,00 zł
 Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 60,00 zł
 Składka dla członka zwyczajnego 90,00 zł
 Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat  lub uczącego się  do 26 lat 20,00 zł
 Składka dla członka wspomagającego 10,00 zł
 Kluby zarejestrowane w OT PZK   0,00 zł
Uwaga! Integralną częścią składki PZK jest składka oddziałowa, której wysokość ustalana jest uchwałą Walnego Zebrania każdego z osobna Oddziału Terenowego PZK.

Dla Praskiego Oddziału Terenowego PZK składki oddziałowe zgodnie z decyzją Walnego Zebrania Członków POT PZK z dnia 10 października 2015 wynoszą minimum:

Wysokość składek OT:
 Składka normalna 50,00 zł
 Składka ulgowa do 19 roku życia   0,00 zł
 Składka ulgowa od 71 roku życia 25,00 zł
 Składka rodzinna (dla drugiego i kolejnego członka rodziny) 25,00 zł

Zgodnie z regulaminem opłacania składek PZK składki należy opłacać w terminach:
Składka roczna (PZK + Oddziałowa) - do 15 stycznia 2017
Składka za I półrocze (PZK + Oddziałowa) - do 15 stycznia 2017 roku
Składka za II półrocze
(PZK + Oddziałowa) - do 15 lipca 2017 roku

Zachęcamy do opłacania składek przelewem na konto bankowe OT: 
BGŻ BNP PARIBAS 80 2030 0045 1110 0000 0410 8070
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, znak wywoławczy oraz okres i rodzaj składki. Brak tych danych uniemożliwia prawidłowe zaksięgowanie wpłat. Składki wpłacone bez tej informacji będą zwracane na konto nadawcy.