Informacje składkowe

Informujemy, że składki członkowskie PZK na 2017 rok nie ulegają zmianie w stosunku do lat ubiegłych i zgodnie z uchwałą ZG PZK nr 499/01/2011 z dnia 3 września 2011 wynoszą:

Wysokość składek ZG PZK:
 Składka wpisowa 10,00 zł 
 Składka dla członka nadzwyczajnego SWL 20,00 zł
 Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia 60,00 zł
 Składka dla członka zwyczajnego 90,00 zł
 Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat  lub uczącego się  do 26 lat 20,00 zł
 Składka dla członka wspomagającego 10,00 zł
 Kluby zarejestrowane w OT PZK   0,00 zł
Uwaga! Integralną częścią składki PZK jest składka oddziałowa, której wysokość ustalana jest uchwałą Walnego Zebrania każdego z osobna Oddziału Terenowego PZK.

Dla Praskiego Oddziału Terenowego PZK składki oddziałowe zgodnie z decyzją Walnego Zebrania Członków POT PZK z dnia 10 października 2015 wynoszą minimum:

Wysokość składek OT:
 Składka normalna 50,00 zł
 Składka ulgowa do 19 roku życia   0,00 zł
 Składka ulgowa od 71 roku życia 25,00 zł
 Składka rodzinna (dla drugiego i kolejnego członka rodziny) 25,00 zł

Zgodnie z regulaminem opłacania składek PZK składki należy opłacać w terminach:
Składka roczna (PZK + Oddziałowa) - do 15 stycznia 2017
Składka za I półrocze (PZK + Oddziałowa) - do 15 stycznia 2017 roku
Składka za II półrocze
(PZK + Oddziałowa) - do 15 lipca 2017 roku

Zachęcamy do opłacania składek przelewem na konto bankowe OT: 
BGŻ BNP PARIBAS 80 2030 0045 1110 0000 0410 8070
W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko, znak wywoławczy oraz okres i rodzaj składki. Brak tych danych uniemożliwia prawidłowe zaksięgowanie wpłat. Składki wpłacone bez tej informacji będą zwracane na konto nadawcy.