Biuro QSL

Oddziałowe Biuro QSL POT PZK prowadzi obsługę QSL dla członków POT PZK.
Naszym QSL Managerem jest kol. Piotr SQ5PTZ - email: sq5ptz@gazeta.pl
Członkowie POT PZK mogą podczas naszych środowych spotkań zostawiać karty w odpowiednich przegródkach oraz odbierać karty QSL przysłane do nich.
Obsługa QSL jest bezpłatna w przypadku zostawiania i odbioru kart w naszym Biurze QSL.

Od 1 grudnia 2014 wprowadziliśmy możliwość pocztowej obsługi QSL dla naszych członków.
  1. Operator, który chce korzystać z takiej usługi musi być członkiem POT PZK i mieć opłacone składki członkowskie - PZK oraz Oddziałowe.
  2. Koszty wysyłki listów/paczek ponosi zainteresowany członek OT/klub.
  3. Karty należy przysyłać posegregowane wg krajów, a dla SP wg okręgów. Na kartach dla SP należy podawać nr OT odbiorcy karty.
  4. Karty są wysyłane pocztą na wskazany przez zainteresowanego adres.
  5. Szczegóły najlepiej uzgadniać bezpośrednio z QSL Managerem (adres na jaki należy przysyłać karty, termin wysyłki kart, zwrot kosztów)
  6. Na forum naszego Oddziału został założony dział pt. Oddziałowe Biuro QSL, gdzie będziemy na bieżąco wyjaśniać wszelkie wątpliwości.